Sissel Ovesen

Seniorrådgiver
Kunnskapsparken Bodø

E-post: so@kpb.no

Tel: +47 922 92 725