People

Pilaren fokuserer på mennesker, der viktige mål går ut på å utrydde fattigdom og utjevne sosiale ulikheter, og der innsats for en bedre helse og livskvalitet har en viktig rolle og er et mål i seg selv.  

2021-12-1614:15 Iris Ørnhaug