Sissel Ovesen

Seniorrådgiver
Kunnskapsparken Bodø

28.11.201613:14 Tommy Børli

E-post: so@kpb.no

Tel: +47 922 92 725