Partnere

BIN Prosjektet er implementert gjennom et internasjonalt nettverk av akademiske institusjoner, forskningsinstitusjoner samt bransjerelaterte organisasjoner, bedrifter og offentlige organisasjoner. Prosjektet skal utvikles i løpet av 2016-2018.

Det norske Utenriksdepartementet og Nordland fylkeskommune gir grunnfinansiering til BIN prosjektet. Nordområdesenteret ved Nord University Business School og Bodø Science Park (Kunnskapsparken Bodø) er prosjekteiere. De andre medvirkende partnere er Norsk Rederiforbund, Maritimt Forum Nord, Akvaplan Niva, Luleå Universty of Technology (Sverige), Universitetet i Oulu Business School, MGIMO University (Russland).

Muligheter for kommersielle partnere

For å sikre både langsiktig utvikling og praktisk verdi av prosjektet, har vi mål om å gradvis involvere kommersielle partnere i alle land som deltar i BIN. Som kommersiell partner i BIN vil din organisasjon gi et positivt bidrag til den strategiske utviklingen av prosjektet, i tillegg til å delta i et arena for kommunikasjon mellom aktører fra næringsliv, politikk og akademia som er interessert i bærekraftig utvikling og verdiskaping i Arktis. Prosjektets resultater formidles i ulike nasjonale og internasjonale fora. For partnerne vil synlighet i prosjektpresentasjonene styrke deres offentlig profil. Spørsmål om BIN-partnerskap for den private sektoren kan rettes til leder for BINs styringskomite Erlend Bullvåg (Erlend.Bullvag@nord.no / +47 906 49 591).